Blog

Forandringsledelse

Forandringsledelse er et centralt omstillingselement, når der tales ledelse. At arbejde i en virksomhed er en foranderlig størrelse, og uanset om du er leder eller medarbejder, vil du blive sat i en situation, hvor du bliver nødt til at forholde dig til forandringer i større eller mindre grad. Forandringer sker ikke kun ved implementeringen af nye arbejdsgange eller åbningen af en ny afdeling, men også på hverdagsbasis ved ansættelsen af nye medarbejdere m.m. Som en værdifuld og effektfuld leder, er det derfor en enorm fordel at have en veludrustet værktøjskasse, der kan håndtere sådanne forandringer og ligeledes statuere et godt eksempel mens de resterende medarbejdere vejledes. I en forandrings-proces er du som leder det vigtigste anker.

Bliv omstillingsparat med en lederuddannelse

Som leder bliver du ofte organisationens rygsøjle i sådanne tider, mere end du normalt er på hverdagsbasis, men hvordan bliver man egentligt bedst rustet til at håndtere de udfordringer, man måtte blive mødt med? Et godt bud er at deltage på en lederuddannelse. Det er et kursus som fysisk forløber over to dage af fem moduler, hvor du får din egen coach, som ligeledes vil være dig tilknyttet på de efterfølgende telefoniske opfølgningssamtaler. Disse er der ti af. Slutteligt vil du skulle gennemgå to eksaminationer, en mundtlig og en skriftlig, hvor dine færdigheder indenfor forandringsledelse vil blive sat en prøve.

 

Lær mere om forandringsledelse på lederuddannelsen. Uddannelsen har en international certificering og du er dermed garanteret, at dit endelige diplom bliver anderkendt uanset hvor i verden du ender som leder i fremtiden. Det er samtidigt også et kvalitetsstempel, der indikerer, at dine nyerhvervede færdigkeder er internationalt genkendelige.

 

Hvad lærer jeg?

 

Lederuddannelsen er et generelt kursus, som lærer dig, hvordan du bliver en bedre leder for dine medarbejdere. Et af de største emner, du vil gennemgå, er netop forandringslede idet teorierne heri spiller så central en rolle i den daglige arbejdsgang. Du vil lære at blive en bedre kommunikatør, som håndterer konflikter på en bidragsskabende og imødekommende måde. Dialog og gensidig loyalitet er en af de mange kerneværdier, du vil lære ot omfavne samt benytte i den daglige gang på arbejdspladsen. Især de to faktorer er essentielle i teorien om forandringsledelse.

På lederuddannelsen lærer du altså om forandringsledelse og får en værdifuld pulje af viden, teknikker og teori, som du kan omsætte til praksis på arbejdspladsen. Du vil lære at håndtere opståede samt opstående konflikter samt hvorledes du effektfuldt kommunikerer med de indblandede parter. Vigtigst af alt vil du lære om forandringsledelsens opståen samt hvordan du gør dine medarbejdere omstillingsparate, så ingen ansatte falder gennem de nye rutiners sprækker eller føler sig sat på sidelinjen. Det er her dit job som den stærke leder at sørge for, at alle er med på den nye banehalvdel. Lederuddannelsen ruster dig ligeledes til at forstå og bruge dine egne styrker og svagheder i en sådan situation samt hvorledes du får mest muligt ud af dine medarbejdere, så deres stærkeste kompetencer fortsat får liv og giver liv til virksomheden efter en omstilling.