Blog

Derfor bør du overveje at skifte til fjernvarme

Fjernvarme er ved siden af varmepumper både den billigste og mest miljøvenlige måde at opvarme bygninger på. Læs her, hvordan du kan få fjernvarme og hvordan du kan finde ud af om fjernvarme er den rigtige løsning for dig. Under visse omstændigheder kan du endda få tilskud fra et energiselskab, hvis du skifter til fjernvarme fra en mindre miljøvenlig opvarmningsmetode.

Kan alle få fjernvarme?

I skrivende stund kan ca. 65% af alle danske boliger få deres varme i form af fjernvarme. Hvis du bor i et område hvor der allerede findes fjernvarmeinstallationer, kan du skifte til det. Her kan du tjekke online, om fjernvarme er en mulighed for dig. Hvis du bor i nærheden af Hobro, kan du helt sikkert få fjernvarme. I så fald kontakt gerne https://www.dplentreprise.dk som er en virksomhed, der er specialiseret i installation, reparation og vedligeholdelse af fjernvarmeanlæg. Der kan du finde al den rådgivning og hjælp du har brug for at komme i gang med fjernvarme.

Nogle tips til dig der overvejer at skifte til fjernvarme

Fjernvarme er ikke kun miljøvenlig og billig. En anden fordel er, at prisen på fjernvarme holder sig relativ stabil, sammenlignet med andre energiformer. Fjernvarme er nemlig ikke så følsom overfor udsving i energipriserne som fx el, olie og gas. Det har noget at gøre med den måde fjernvarme bliver produceret på.

Mange fjernvarmekraftværker kan brænde forskellige brændsel, og kan derfor finde de brændsel der er billigst til hver en tid. Flere af de store fjernvarmekraftværker får deres varme fra affaldsforbrænding. Og der er som regel ingen prissvingninger på verdensmarkedet for husholdningsaffald. Fordi affald bliver ikke handlet, det er som navnet siger, affald. På et tidspunkt, bliver denne slags affald måske til en handelsvare, men det ligger ikke lige rundt om hjørnet.

Fordele af fjernvarme

  • Billig og miljøvenlig
  • Stabil prisudvikling
  • Nærmest vedligeholdelsesfri
  • Høj forsyningssikkerhed
  • Du får varme direkte leveret, ikke brændsel
  • Du behøver ikke bekymre dig om forsyningen, varmen bliver leveret automatisk og er altid til rådighed
  • Der er ingen brug for skorstensfejer eller skorsten

Det koster fjernvarme i 2020

Fjernvarme bliver leveret som varmt vand eller damp. Om du får vand eller damp afhænger af din boligs placering og art. Parcelhuse og mindre bebyggelser får altid fjernvarme leveret som vand. Prisen for fjernvarme sættes sammen af en fast årlig udgift og en variabel udgift, som svarer til dit varmeforbrug.

Effektbetaling er navnet på den faste betaling. Der betaler du for den effekt der er nødvendig for at opvarme din bolig. Det er et fast årligt abonnement som fastsattes af energiselskabet. Beløbet beregnes ud fra ejendommens størrelse, anvendelse og effekten af isoleringen. Effektbetalingens størrelse er uafhængig af dit varmeforbrug. I 2020 udgør effektbetalingen 199,70 kr. per tilsluttet kilowatt. Dette beløb er inklusive moms.

Den anden del af fjernvarme prisen kaldes for energiprisen. Energiprisen er afhængig af tid forbrug. Det er det forbrug som fjernvarmemåleren, som er placeret i din bolig, måler. For vand-fjernvarme bliver varmeforbruget målt i MWh, for dampkunder i kubikmeter.