Elektronik

Moderne tidsregistrering er ikke et gammeldags stempelur

Når man i dag bruger ordet tidsregistrering eller dagsseddel tænker mange på de urgamle stempelurer på en fabrik hvor der blev slavisk holdt øje med medarbejdernes tidsforbrug. Denne kontinuation leder tankerne henimod fabrikslederen der står på svalegangen og holder øje med medarbejderne. Sådan er det ikke med moderne tidsregistrering eller en elektronisk dagsseddel. Tværtimod. Den moderne tidsregistrering giver i modsætning til det gamle stempelur fleksibilitet og mere frihed samt ansvar i dagligdagen og kan lette medarbejdernes dagligdag samtidig med det kan frie ressourcer op på direktionsniveau.

En elektronisk dagseddel får hverdagen til at glide nemmere

Uanset erhverv kan du få gavn af at anvende elektronisk tidsregistrering. Faktisk er det typisk i de typisk konservative erhverv at der er mest at tjene på at flytte fra papir til elektronik. Et godt eksempel er produktet fra CustomOffice som er målrettet blandt andet maskinstationer. Her har der været tradition for at anvende papir for at styre arbejdsgangene og holde styr på tidsregistreringen. Der er dog mange fordele ved at overgå fra den klassiske papirmodel til en digital. Alene journaliseringens omkostninger bliver reduceret dramatisk. Arbejdsgangen med en arbejdsseddel er typisk det er chefen eller de administrative medarbejdere som på baggrund af opgavernes vigtighed, dagens skema og et utal af andre variabler laver et program for dagen som herefter bliver nedfældet på papir. Dette papir skal afleveres til medarbejderen hvorefter medarbejderen udfører de pågældende opgaver. Herefter skal medarbejderen ofte aflevere papiret tilbage med henblik på at tidsregistrere de respektive opgaver således at de forskellige kunder kan faktureres. En langsommelig proces hvor der er masser af muligheder for utilsigtede fejl i form af fejlnotering, fejloversættelse eller forglemmelser. Selv professionelle kan have svært ved at tyde andres håndskrift hvilket gør at risikoen for fejl er overhængende.

Brug en app som samarbejder hvilket mindsker risikoen for fejl og øger fleksibiliteten

Bruger man i stedet for papir en app til tidsregistrering og arbejdssedler mindsker man risikoen for fejl. Derudover bliver arbejdsgangen forsimplet betragteligt. Foruden disse faktorer bliver tiden fra arbejdsplanen bliver lavet til den bliver udleveret til medarbejderen elimineret.

Foruden at dagsedlen er tilgængelig i realtime så gør den det nemmere når der er flere elementer med flere aktive medarbejdere. Eksempelvis øger det effektiviteten når en medarbejder skal overtage efter en anden har afsluttet arbejdet. I gamle dage skulle den første medarbejder melde tilbage til kontoret og herefter skulle kontoret kontakte den næste medarbejder som herefter kunne gå i gang med deres del af arbejdet. Dette gjorde at kontoret, chefen eller de administrative medarbejdere bliver flaskehalsen. Hvis de ikke reagerer prompte kan de forsinke arbejdsgangen og processen. Bruger man i stedet en app kan den sættes den op således at når den første medarbejder afslutter den første den af processen sættes den anden medarbejder automatisk i gang med den næste. Det eliminerer behovet for yderligere interaktion fra anden hånd hvilket øger fleksibiliteten, mindsker risikoen for fejl og giver en lettere mere glidende arbejdsgang til stor glæde for både medarbejderen og specielt kunden som får sin opgave løst hurtigere grundet den forsimplede proces. Så der er tale om en regulær win-win-win situation for alle parter.