Blog

Lydisolerende termoruder kan give dig et bedre indeklima

Hvis du bor tæt på en stor vej eller toget, kan det være meget generende for dig, at der er så meget larm. Du kan desværre nok ikke få flyttet hverken toget eller vejen. Du er derfor nødt til at se på, hvad du kan gøre ved dit hus, så det kommer til at fungere optimalt. Det er en god ide for dig, at du investerer i lydisolerende termoruder. De kan være med til at dæmpe støjen med 50 dB, hvilker er med til at give et meget mere behageligt indeklima.

 

Hos glarmesteren Detklareudsyn.dk bruger de nogle meget effektive termoruder til lydisoleringen. Det er ruder med tre lag glas, hvor de har forskellig tykkelse, sidder med forskellig afstand af hinanden, og hvor det ene er lamineret. Det er alt sammen med til at mindske støjen udefra, hvilket gør, at det igen bliver rart for dig at være i dit hjem, fordi du ikke bliver generet lige så meget af støjen ude fra.

 

Du behøver dog ikke at være bange for, at det skal mindske dit udsyn, for det kommer det bestemt ikke til. Ruderne er lavet, så de er præcis lige så gode som andre former for ruder. De mindsker bare larmen betydeligt mere, end andre ruder kan.

Vigtigt at du tager dit indeklima alvorligt

 

Støj kan være meget generende. Specielt når der er tale om støj fra trafik. Flytrafik er det værste, derefter kommer støjen fra biler og til sidst toge. Lige meget hvor du bor, kan det dog være meget irriterende.

 

Ja, faktisk kan støjen være mere end irriterende og forstyrrende i din dagligdag. Den kan nemlig gøre, at du bliver syg af den. Man ved ikke hvorfor, men folk, der bor i områder med meget støj, bliver oftere syge, end folk der bor i fredelige områder. Det er derfor også værd at tage med i dine overvejelser i forhold til at få lydisolerende termoruder.

 

Forskellen på 50 dB vil være en kæmpe forskel. En almindelig samtale bliver ført på 60 – 70 decibel. Det vil altså næsten være umuligt for dig at høre samtalen, selvom der står nogen lige uden for dit vindue og taler. Det vil derfor også være med til at mindske støjen fra trafik markant.

Brug lydisolerende termoruder som rumdelere

 

En anden mulighed, hvis du gerne vil mindske støjen i din hjem eller i din virksomhed, er, at du bruger termoruderne som rumdelere. Hvis du har et stort rum, og du har mange mennesker, der opholder sig i det, kan det være, at der hurtigt kan komme til at være et højt støjniveau. Det kan være meget irriterende både, hvis det er hjemme hos dig, og hvis det er på din arbejdsplads.

 

På din arbejdsplads kan det gøre, at du ikke kan komme til at koncentrere dig lige så godt om dit arbejde, som du gerne ville. Når du først er blevet forstyrret af noget larm, tager nemlig noget tid, før du når den dybe koncentration igen. Det er med til at gøre, at du ikke får arbejdet lige så effektivt, som du gerne ville. Det er også værd at tage med i dine overvejelser som chef, hvis du overvejer at sætte nogle vægge op i storrumskontoret, så der ikke er lige så lydt.

I vores hjem er de store åbne rum også blevet meget populære, men det er heller ikke der rart, at der er for meget larm. Hvis du har børn, kan det dog være svært at undgå. Der kan det være en god ide, at du sætter nogle glasvægge op. På den måde kommer du ikke til at ødelægge udsigten i de store rum, men får nogle rum uden for meget larm.